SLUŽBY

Volný výběr knih

z vlastního fondu knihovny

Půjčování knih

z výměnného fondu

Knihovny Kroměřížska

Rezervace knih 

Prodloužení výpůjček 

Poskytování informačních služeb.

Veřejný internet  

Všechny tyto služby poskytuje knihovna zdarma!

Registrovaní i neregistrovaní uživatelé se řídí platným Knihovním řádem, který je vyvěšen v knihovně!